Xưa, vị lai, và nay, đâu có sự kiện này: Người hoàn toàn bị chê,người trọn vẹn được khen.Kinh Pháp cú (Kệ số 228)
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo.Kinh Pháp Cú (Kệ số 1)
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Lấy sự nghe biết nhiều, luyến mến nơi đạo, ắt khó mà hiểu đạo. Bền chí phụng sự theo đạo thì mới hiểu thấu đạo rất sâu rộng.Kinh Bốn mươi hai chương
Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá, trước gió.Kinh Pháp Cú (Kệ số 8)
Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật; như kẻ chăn bò người, không phần Sa-môn hạnh.Kinh Pháp cú (Kệ số 19)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn

»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Kinh sớ - Thiền tông:

 1. Cao Li Quốc Phổ Chiếu Thiền Sư Tu Tâm Quyết [高麗國普照禪師修心訣]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Cao Lệ Tri Nột soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 2. Dương Kì Phương Hội Hoà Thượng Hậu Lục [楊岐方會和尚後錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 3. Dương Kì Phương Hội Hoà Thượng Ngữ Lục [楊岐方會和尚語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Tống Nhân Dũng Đẳng Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 4. Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục [大慧普覺禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 30 quyển, - Tống Ôn Văn biên.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 5. Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Tông Môn Võ Khố [大慧普覺禪師宗門武庫]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Tống Đạo Khiêm Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 6. Giới Sơ Tâm Học Nhơn Văn [誡初心學人文]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Cao Lệ Tri Nột soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng)
 7. Hoàng Long Huệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục [黃龍慧南禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Tống Huệ Tuyền tập.
  » Đại Chánh tạng |
 8. Hoằng Trí Thiền Sư Quảng Lục [宏智禪師廣錄]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 9 quyển, - Tống tập Thành Đẳng Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 9. Hư Đường Hoà Thượng Ngữ Lục [虛堂和尚語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 10 quyển, - Tống Diệu Nguyên Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 10. Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục [金陵清涼院文益禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Minh Ngữ Phong Viên Tín. Quách Ngưng Chi Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 11. Mật Am Hoà Thượng Ngữ Lục [密菴和尚語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Tống Sùng Nhạc. Liễu Ngộ Đẳng Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục [明覺禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 6 quyển, - Tống Duy Cái Trúc Biên.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 13. Nhơn Thiên Nhãn Mục [人天眼目]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 6 quyển, - Tống Trí Chiêu tập.
  » Đại Chánh tạng |
 14. Như Tịnh Hoà Thượng Ngữ Lục [如淨和尚語錄]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 2 quyển, - Tống Văn Tố Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 15. Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục [汾陽無德禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 3 quyển, - Tống Sở Viên tập.
  » Đại Chánh tạng |
 16. Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục [法演禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 3 quyển, - Tống Tài Lương Đẳng Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục [撫州曹山元證禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Nhựt Bổn Huệ ấn hiệu.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Thiên Đồng Sơn Cảnh Đức Tự Như Tịnh Thiền Sư Tục Ngữ Lục [天童山景德寺如淨禪師續語錄]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Tống Nghĩa Viễn Biên.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự [禪源諸詮集都序]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 4 quyển, - Đường Tông Mật thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 20. Thiền Quan Sách Tấn [禪關策進]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Minh Châu Hoằng tập.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Tông Kính Lục [宗鏡錄]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 100 quyển, - Tống Diên Thọ tập.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 22. Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục [鎮州臨濟慧照禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 1 quyển, - Đường Huệ Nhiên tập.
  » Đại Chánh tạng |
 23. Vân Môn Khuông Chơn Thiền Sư Quảng Lục [雲門匡真禪師廣錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 3 quyển, - Tống Thủ Kiên tập.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Vạn Tùng Lão Nhơn Bình Xướng Thiên Đồng Giác Hoà Thượng Tụng Cổ Tòng Dung Am Lục [萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 6 quyển, - Tống Chánh Giác Tụng Cổ. Nguyên Hành Tú Bình Xướng.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục [圓悟佛果禪師語錄]:
  thuộc tập T47, tổng cộng 20 quyển, - Tống Thiệu Long Đẳng Biên.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 26. Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư Duy Tâm Quyết [永明智覺禪師唯心訣]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Tống Diên Thọ soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 27. Vô Môn Quan [無門關]:
  thuộc tập T48, tổng cộng 1 quyển, - Tống Tông Thiệu Biên.
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 27 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 216 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập ||
Bộ Đôn Hoàng || Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập || Bộ Luật ||
Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:
_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
An Sĩ toàn thư - Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ


An Sĩ toàn thư - Khuyên người bỏ sự tham dục


Báo đáp công ơn cha mẹ


Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 2

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.


DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 34.204.172.188 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập