Người trí dù khoảnh khắc kề cận bậc hiền minh, cũng hiểu ngay lý pháp, như lưỡi nếm vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 65
Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê.Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.Kính Pháp Cú (Kệ số 29)
Nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc chi là khó. Ví như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì cũng làm mòn được hòn đá.Kinh Lời dạy cuối cùng
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Thường tự xét lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Kinh Đại Bát Niết-bàn
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Của cải và sắc dục đến mà người chẳng chịu buông bỏ, cũng tỷ như lưỡi dao có dính chút mật, chẳng đủ thành bữa ăn ngon, trẻ con liếm vào phải chịu cái họa đứt lưỡi.Kinh Bốn mươi hai chương
Người ta vì ái dục sinh ra lo nghĩ; vì lo nghĩ sinh ra sợ sệt. Nếu lìa khỏi ái dục thì còn chi phải lo, còn chi phải sợ?Kinh Bốn mươi hai chương
Người nhiều lòng tham giống như cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị lửa táp vào tay. Kinh Bốn mươi hai chương

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn


»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Hoa Nghiêm:

 1. Bồ Tát Thập Trụ Hạnh Đạo Phẩm [菩薩十住行道品]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 2. Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn Nghiệp Kinh [諸菩薩求佛本業經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Tây Tấn Nhiếp Đạo Chơn dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 3. Chú Hoa Nghiêm Kinh Đề Pháp Giới Quán Môn Tụng [註華嚴經題法界觀門頌]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Tống Bổn Tung thuật, Tông Trạm chú.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 4. Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn [註華嚴法界觀門]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Tông Mật Chú.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 5. Đại Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách [大華嚴經略策]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trừng Quán thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 6. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh [大方廣佛華嚴經]:
  thuộc tập T09, tổng cộng 60 quyển, - Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 7. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh [大方廣佛華嚴經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 40 quyển, - Đường Bát Nhã dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 8. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Phân [大方廣佛華嚴經不思議佛境界分]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Đường Đề Vân Bát Nhã dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 9. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nguyện Hạnh Quán Môn Cốt Mục [大方廣佛華嚴經願行觀門骨目]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 2 quyển, - Đường Trạm Nhiên soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 10. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ [大方廣佛華嚴經疏]:
  thuộc tập T35, tổng cộng 60 quyển, - Đường Trừng Quán soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 11. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Phân Tề Thông Trí Phương Quỹ [大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌]:
  thuộc tập T35, tổng cộng 10 quyển, - Đường Trí Nghiễm thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Trung Quyển Quyển Đại Ý Lược Tự [大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敘]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 1 quyển, - Đường Lí Thông Huyền tạo.
  » Đại Chánh tạng |
 13. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tuỳ Sớ Diễn Nghĩa Sao [大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 90 quyển, - Đường Trừng Quán thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 14. Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn Tam Muội Kinh [等目菩薩所問三昧經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 3 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 15. Độ Thế Phẩm Kinh [度世品經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 6 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 16. Giải Mê Hiển Trí Thành Bi Thập Minh Luận [解迷顯智成悲十明論]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Lí Thông Huyền soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng)
 17. Hải ấn Tam Muội Luận [海印三昧論]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tân La Minh 皛thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp Giới Kí [華嚴遊心法界記]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Hoa Nghiêm Du Ý [華嚴遊意]:
  thuộc tập T35, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Kiết Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 20. Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy [華嚴經旨歸]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 21. Hoa Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương Chú [華嚴經金師子章註]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn, Tống Thừa Thiên chú.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Hoa Nghiêm Kinh Minh Pháp Phẩm Nội Lập Tam Bảo Chương [華嚴經明法品內立三寶章]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 23. Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Hải Bá Môn [華嚴經義海百門]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đẳng Tạp Khổng Mục Chương [華嚴經內章門等雜孔目章]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 4 quyển, - Đường Trí Nghiễm tập.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Hoa Nghiêm Kinh Quan Mạch Nghĩa Kí [華嚴經關脈義記]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 26. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí [華嚴經探玄記]:
  thuộc tập T35, tổng cộng 20 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 27. Hoa Nghiêm Kinh Vấn Đáp [華嚴經問答]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục [花嚴經文義綱目]:
  thuộc tập T35, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 29. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán [華嚴五教止觀]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Đỗ Thuận Thuyết.
  » Đại Chánh tạng |
 30. Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp [華嚴五十要問答]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Đường Trí Nghiễm tập.
  » Đại Chánh tạng |
 31. Hoa Nghiêm Nhứt Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương [華嚴一乘教義分齊章]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 4 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 32. Hoa Nghiêm Nhứt Thừa Pháp Giới Đồ [華嚴一乘法界圖]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tân La Nghĩa Tương soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 33. Hoa Nghiêm Nhứt Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa [華嚴一乘成佛妙義]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tân La Kiến Đăng Chi tập.
  » Đại Chánh tạng |
 34. Hoa Nghiêm Nhứt Thừa Thập Huyền Môn [華嚴一乘十玄門]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tùy Đỗ Thuận Thuyết. Đường Trí Nghiễm soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 35. Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính [華嚴法界玄鏡]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Đường Trừng Quán thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 36. Hoa Nghiêm Phát Bồ Đề Tâm Chương [華嚴發菩提心章]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 37. Hoa Nghiêm Quan Mạch Nghĩa Kí [華嚴關脈義記]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 38. Hoa Nghiêm Sách Lâm [華嚴策林]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 39. Hoàng Đế Hàng Đản Nhật Ư Lân Đức Điện Giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa Nhứt Bộ [皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 1 quyển, - Đường Tĩnh Cư soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 40. Kim Sư Tử Chương Vân Gian Loại Giải [金師子章雲間類解]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn, Tống Tịnh Nguyên thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 41. Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hạnh Thứ Đệ Quyết Nghi Luận [略釋新華嚴經修行次第決疑論]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 8 quyển, - Đường Lí Thông Huyền soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 42. Nguyên Nhơn Luận [原人論]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Tông Mật thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 43. Pháp Giới Đồ Kí Tùng Tuỷ Lục [法界圖記叢髓錄]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 4 quyển, - Khuyết danh.
  » Đại Chánh tạng |
 44. Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh [佛華嚴入如來德智不思議境界經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 2 quyển, - Tùy Xà Na Quật Đa dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 45. Phật Thuyết Bồ Tát Bổn Nghiệp Kinh [佛說菩薩本業經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Ngô Chi Khiêm dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 46. Phật Thuyết Bồ Tát Thập Trụ Kinh [佛說菩薩十住經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Đông Tấn Kỳ Đa Mật dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 47. Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa Kinh [佛說大方廣菩薩十地經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Nguyên Ngụy Kiết Ca Dạ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 48. Phật Thuyết Đâu Sa Kinh [佛說兜沙經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 49. Phật Thuyết Giác Lượng Nhứt Thiết Phật Sát Công Đức Kinh [佛說較量一切佛剎功德經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 1 quyển, - Tống Pháp Hiền dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 50. Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển Kinh [佛說如來興顯經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 4 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 51. Phật Thuyết Thập Địa Kinh [佛說十地經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 9 quyển, - Đường Thi La Đạt Ma dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 52. Tam Thánh Viên Dung Quán Môn [三聖圓融觀門]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trừng Quán thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 53. Tân Dịch Hoa Nghiêm Kinh Thất Xứ Cửu Hội Tụng Thích Chương [新譯華嚴經七處九會頌釋章]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trừng Quán thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 54. Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận [新華嚴經論]:
  thuộc tập T36, tổng cộng 40 quyển, - Đường Lí Thông Huyền soạn.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng)
 55. Thập Địa Kinh Luận [十地經論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 12 quyển, - Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 56. Thập Trụ Kinh [十住經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 4 quyển, - Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 57. Thập Trụ Tì Bà Sa Luận [十住毘婆沙論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 17 quyển, - Thánh Giả Long Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 58. Tiệm Bị Nhứt Thiết Trí Đức Kinh [漸備一切智德經]:
  thuộc tập T10, tổng cộng 5 quyển, - Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 59. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán [修華嚴奧旨妄盡還源觀]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng thuật.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 60. Văn Thù Chỉ Nam Đồ Tán [文殊指南圖讚]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Tống Duy Bạch thuật.
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 60 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 448 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập ||
Bộ Đôn Hoàng || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập || Bộ Luật ||
Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:
_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USDBẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 3.236.83.14 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập