Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.Kinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che.Kinh Pháp cú (Kệ số 173)
Lấy sự nghe biết nhiều, luyến mến nơi đạo, ắt khó mà hiểu đạo. Bền chí phụng sự theo đạo thì mới hiểu thấu đạo rất sâu rộng.Kinh Bốn mươi hai chương
Hương hoa thơm chỉ bay theo chiều gió, tiếng thơm người hiền lan tỏa khắp nơi nơi. Kinh Pháp cú (Kệ số 54)
Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)
Nhẫn nhục có nhiều sức mạnh vì chẳng mang lòng hung dữ, lại thêm được an lành, khỏe mạnh.Kinh Bốn mươi hai chương
Lửa nào bằng lửa tham! Chấp nào bằng sân hận! Lưới nào bằng lưới si! Sông nào bằng sông ái!Kinh Pháp cú (Kệ số 251)
Cái hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.Kinh Lời dạy cuối cùng
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.Kinh Pháp cú (Kệ số 81)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn


»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Du Già:

 1. Bát Thức Quy Củ Bổ Chú [八識規矩補註]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 2 quyển, - Minh Phổ Thái Bổ Chú.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 2. Biện Trung Biên Luận [辯中邊論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 3 quyển, - Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 3. Biện Trung Biên Luận Thuật Kí [辯中邊論述記]:
  thuộc tập T44, tổng cộng 3 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 4. Biện Trung Biên Luận Tụng [辯中邊論頌]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 5. Bồ Tát Địa Trì Kinh [菩薩地持經]:
  thuộc tập T30, tổng cộng 10 quyển, - Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 6. Chưởng Trung Luận [掌中論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 7. Cứu Cánh Nhứt Thừa Bảo Tánh Luận [究竟一乘寶性論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 4 quyển, - Hậu Ngụy Lặc Na Ma Đề dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 8. Du Già Luận Kí [瑜伽論記]:
  thuộc tập T42, tổng cộng 48 quyển, - Đường Độn Luân tập soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 9. Du Già Sư Địa Luận [瑜伽師地論]:
  thuộc tập T30, tổng cộng 100 quyển, - Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 10. Du Già Sư Địa Luận Lược Toản [瑜伽師地論略纂]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 16 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 11. Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí [唯識二十論述記]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 2 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 12. Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Luận [大乘阿毘達磨集論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 7 quyển, - Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 13. Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận [大乘阿毘達磨雜集論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 16 quyển, - An Huệ Bồ Tát Nhữu Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 14. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Giải [大乘百法明門論解]:
  thuộc tập T44, tổng cộng 2 quyển, - Đường Khuy Cơ Chú giải. Minh Phổ Thái Tăng Tu.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng)
 15. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận Sớ [大乘百法明門論疏]:
  thuộc tập T44, tổng cộng 2 quyển, - Đường Đại Thừa Quang soạn .
  » Đại Chánh tạng |
 16. Đại Thừa Nghĩa Chương [大乘義章]:
  thuộc tập T44, tổng cộng 26 quyển, - Tùy Huệ Viễn soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ [大乘入道次第]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 1 quyển, - Đường Trí Châu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận [大乘法界無差別論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Kiên Huệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 19. Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận [大乘法界無差別論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Kiên Huệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 20. Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ [大乘法界無差別論疏]:
  thuộc tập T44, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Tạng soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương [大乘法苑義林章]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 7 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Đại Thừa Thành Nghiệp Luận [大乘成業論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 23. Giải [Quyền, Quyển] Luận [解捲論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 24. Hiển Dương Thánh Giáo Luận [顯揚聖教論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 20 quyển, - Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 25. Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng [顯揚聖教論頌]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 26. Hiển Thức Luận [顯識論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 27. Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Tập [勸發菩提心集]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 3 quyển, - Đường Huệ Chiểu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận [六門教授習定論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Vô Trước Bổn Thế Thân Thích Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 29. Năng Hiển Trung Biên Huệ Nhật Luận [能顯中邊慧日論]:
  thuộc tập T45, tổng cộng 4 quyển, - Đường Huệ Chiểu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 30. Nghiệp Thành Tựu Luận [業成就論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 31. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích [攝大乘論釋]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 10 quyển, - Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 32. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích [攝大乘論釋]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 10 quyển, - Vô Tánh Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 33. Phật Tánh Luận [佛性論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 4 quyển, - Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 34. Quán Sở Duyên Duyên Luận [觀所緣緣論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 35. Quán Sở Duyên Luận Thích [觀所緣論釋]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 36. Quán Tổng Tương Luận Tụng [觀總相論頌]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 37. Quyết Định Tạng Luận [決定藏論]:
  thuộc tập T30, tổng cộng 3 quyển, - Lương Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 38. Tam Vô Tánh Luận [三無性論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 2 quyển, - Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 39. Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu [成唯識論掌中樞要]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 4 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 40. Thành Duy Thức Luận Diễn Bí [成唯識論演祕]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 14 quyển, - Đường Trí Châu soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 41. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng [成唯識論了義燈]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 13 quyển, - Đường Huệ Chiểu thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 42. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí [成唯識論述記]:
  thuộc tập T43, tổng cộng 20 quyển, - Đường Khuy Cơ soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 43. Thập Bát Không Luận [十八空論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Long Thọ Bồ Tát tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 44. Thủ Nhơn Giả Thiết Luận [取因假設論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 45. Trung Biên Phân Biệt Luận [中邊分別論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 2 quyển, - Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 46. Vô Tương Tư Trần Luận [無相思塵論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)
 47. Vương Pháp Chánh Lí Luận [王法正理論]:
  thuộc tập T31, tổng cộng 1 quyển, - Di Lặc Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch .
  » Đại Chánh tạng | | (Càn Long tạng) | (Vĩnh Lạc Bắc tạng)

Tổng cộng có 47 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 376 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Đại Tập || Bộ Đôn Hoàng ||
Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập || Bộ Luật ||
Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa || Bộ Sử Truyện ||
Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán || Bộ Tỳ Đàm ||
Lượt xem:
_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USDBẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 44.211.31.134 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập