Hãy nhã nhặn với mọi người khi bạn đi lên, vì bạn sẽ gặp lại họ khi đi xuống.Miranda
Hào phóng đúng nghĩa với tương lai chính là cống hiến tất cả cho hiện tại. (Real generosity toward the future lies in giving all to the present.)Albert Camus
Kẻ ngốc nghếch truy tìm hạnh phúc ở xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. (The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet. )James Oppenheim
Một số người mang lại niềm vui cho bất cứ nơi nào họ đến, một số người khác tạo ra niềm vui khi họ rời đi. (Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.)Oscar Wilde
Càng giúp người khác thì mình càng có nhiều hơn; càng cho người khác thì mình càng được nhiều hơn.Lão tử (Đạo đức kinh)
Thành công là tìm được sự hài lòng trong việc cho đi nhiều hơn những gì bạn nhận được. (Success is finding satisfaction in giving a little more than you take.)Christopher Reeve
Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật; như kẻ chăn bò người, không phần Sa-môn hạnh.Kinh Pháp cú (Kệ số 19)
Nếu bạn muốn những gì tốt đẹp nhất từ cuộc đời, hãy cống hiến cho đời những gì tốt đẹp nhất. (If you want the best the world has to offer, offer the world your best.)Neale Donald Walsch
Bất lương không phải là tin hay không tin, mà bất lương là khi một người xác nhận rằng họ tin vào một điều mà thực sự họ không hề tin. (Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.)Thomas Paine
Chúng ta có thể sống không có tôn giáo hoặc thiền định, nhưng không thể tồn tại nếu không có tình người.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV

Trang chủ »» Danh mục »» PHẬT HỌC PHỔ THÔNG »» Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác »» Phẩm 21 đến Phẩm 30 »»

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
»» Phẩm 21 đến Phẩm 30

(Lượt xem: 2.890)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Phẩm 21 đến Phẩm 30

Font chữ:


SÁCH AMAZONMua bản sách in

Phẩm thứ 21:
Sen báu Phật quang

Lại nữa sen báu
Đầy khắp thế giới.
Mỗi mỗi hoa báu,
Trăm ngàn ức cánh,
Vô lượng quang sắc.
Màu xanh sáng xanh,
Màu trắng sáng trắng,
Huỳnh hoàng đỏ tía,
Rực rỡ huy hoàng
Lại có vô lượng,
Trăm ngàn Ma-ni quí diệu,
Tăng thêm ánh đẹp trân kỳ.
Sáng diệu của cả
Mặt trời mặt trăng.
Hoa sen đó lớn,
Hoặc nửa do tuần,
Hoặc một, hai, ba,
Bốn năm do tuần,
Cho đến trăm nghìn do tuần.
Mỗi đóa chiếu ra,
Ba mươi sáu trăm,
Ngàn ức tia sáng.
Mỗi mỗi tia sáng,
Hiện ba mươi sáu
Trăm ngàn ức Phật.
Thân sắc vàng ròng,
Tướng hảo tuyệt vời.
Mỗi mỗi vị Phật
Lại cũng phóng ra,
Trăm ngàn quang minh,
Soi khắp mười phương,
Thuyết pháp vi-diệu.
Chư Phật thế đó,
Đều đều an lập
Vô lượng chúng sanh
Nơi đạo Chánh-giác.

Phẩm thứ 22:
Quyết chứng Cực quả

Phật bảo A-Nan:
Quốc độ Phật kia,
Không có tối ám,
Ánh lửa mặt trời,
Sáng trắng tinh diệu,
Cảnh tượng ngày đêm.
Cũng không tên gọi,
Tháng năm, kiếp số,
Lại không trụ trong nhà ở.
Vậy tất cả xứ,
Danh hiệu đã không,
Lại không xả thủ phân biệt,
Chỉ có thọ dụng,
Thanh tịnh, khoái lạc,
Cực kỳ cao sang.
Nếu có thiện nam,
Hay người thiện nữ,
Hoặc đã sanh, hoặc đương sanh,
Tất cả đều trụ,
Trong Chánh-định-tụ.
Nhất định sẽ chứng,
Quả vị tối thượng,
A-nậu-đa-là
Tam-miệu-tam Bồ-Đề.
Tại sao vậy?
Nếu Tà-định-tụ,
Cùng Bất-định-tụ,
Thì không thể nào,
Liễu tri, kiến lập,
Một người như thế./.

Phẩm thứ 23:
Mười phương Phật khen

Phật bảo A-Nan!
Phương Đông có nhiều
Hằng sa thế giới.
Trong mỗi thế giới
Có hằng sa Phật
Đưa ra tướng lưỡi
Rộng dài trùm khắp,
Phóng vô lượng quang,
Nói lên lời thật:
Xưng tán đức Phật
Vô Lượng Thọ Quang,
Công đức không thể
Tư duy nghĩ bàn.
Phương Nam, Tây, Bắc,
Hằng sa thế giới,
Chư Phật xưng tán
Cũng đều như vậy.
Tứ duy thượng hạ,
Hằng sa thế giới,
Chư Phật xưng tán
Cũng đều như vậy
Là bởi tại sao?
Chúng sanh phương xa,
Nghe danh Phật đó,
Phát lòng thanh tịnh,
Tâm niệm thọ trì,
Quy y cúng dường.
Thậm chí siêng năng,
Nhất tâm tịnh niệm,
Phát lòng tin sâu,
Thiện căn sẵn có,
Chí tâm hồi hướng,
Nguyện sanh Cực Lạc.
Tùy nguyện được sanh,
Đắc ‘bất thối chuyển’,
Cả đến Vô-thượng
Chánh đẳng Bồ Đề.

Phẩm thứ 24:
Ba bậc vãng sanh

Phật bảo A-Nan:
Mười phương thế giới,
Chư thiên nhân dân,
Có tâm quyết chí,
Nguyện sanh nước kia,
Có ba phẩm hạng:

1. Thượng phẩm:
Xuất gia lìa dục,
Mà làm Sa-môn
Phát tâm Bồ Đề,
Một lòng chuyên niệm,
Phật A-Di-Đà.
Tu mọi công-đức,
Nguyện sanh nước kia.
Những chúng sanh nầy
Đến khi thọ chung,
Phật A-Di-Đà
Cùng với đại chúng,
Hiện ra trước mắt.
Liền theo Phật kia
Đi qua không gian,
Vãng sanh Cực Lạc.
Trong hoa bảy báu,
Tự nhiên hóa sanh.
Trí huệ dõng mãnh
Thần thông tự tại
Bởi vậy A Nan,
Nếu có chúng sanh
Những ai muốn thấy,
Phật A-Di-Đà,
Thì nên phát tâm,
Vô thượng Bồ Đề,
Trở lại chuyên niệm
Thế giới Cực Lạc.
Gom tập cội thiện,
ứng giữ hồi hướng.
Người này thấy Phật,
Đắc vị bất thối
Cho đến thành Phật
2. Trung phẩm:
Trời người,
Tuy chẳng thể làm
Đại-đức sa-môn
Nhưng cũng phát tâm,
Vô Thượng Bồ Đề,
Nhất hướng chuyên niệm,
Phật A-Di-Đà,
Tùy sức tu hành,
Công đức thiện lành.
Phụng trì trai giới,
Xây tháp tạo tượng,
Cúng dàng sa-môn,
Treo phướn đốt đèn,
Rắc hoa đốt hương,
Hồi hướng vãng sanh.
Nguyện sanh Cực Lạc.
Người nầy lâm chung,
Được thấy hóa Phật,
Tướng đẹp sáng chói,
Đủ như Phật thật,
Cùng thấy đại chúng
Trước sau vây quanh,
Hiện ra trước mắt,
Nhiếp thọ tiếp dẫn.
Liền theo hóa Phật
Vãng sanh Cực Lạc,
Giữ ngôi bất thối
Vô thượng Bồ Đề.
Công đức trí tuệ,
Kém ngôi hạng trên.

3. Hạ phẩm:
Trời người,
Nếu như không thế
Làm mọi công-đức
Thì nên phát tâm,
Vô Thượng Bồ Đề,
Một lòng chuyên niệm
Phật A-Di-Đà,
Vui mừng tin thích,
Chẳng sanh nghi hoặc,
Dụng tâm chí thành
Nguyện sinh cõi Ngài..
Người nầy lâm chung,
Trong mộng thấy Phật,
Cũng được vãng sanh.
Công đức trí tuệ,
Kém thua Trung phẩm
Nếu có chúng sanh
Trụ pháp Đại thừa,
Lấy tâm thanh tịnh,
Hướng Vô Lượng Thọ,
Chỉ được mười niệm,
Nguyện sanh nước đó
Nghe pháp thâm sâu,
Liền sanh tin hiểu
Thậm chí thấu được,
Một niệm tịnh tâm,
Phát một niệm tâm:
Niệm Phật Di-Đà.
Người đó,
Đến khi lâm chung,
Thấy Phật A-Di-Đà,
Như là trong mộng,
Sanh qua nước kia,
Đắc vị bất thối
Vô Thượng Bồ Đề.

Phẩm thứ 25:
Nhân chánh Vãng sanh

1.Thượng phẩm:
Phật gọi A-Nan!
Có gã thiện nam,
Hay người thiện nữ,
Khi nghe kinh nầy,
Thọ trì, đọc tụng,
Ấn tống, cúng dường,
Ngày đêm không ngừng,
Cầu sanh nước kia.
Phát tâm Bồ Đề,
Giữ mọi giới cấm,
Không để sai phạm.
Đem hết thiện căn,
Làm lợi hữu tình,
Căn lành đã làm
Đều ban cho họ,
Khiến họ an lạc,
Nhớ niệm Tây phương
A-Di-Đà Phật,
Và nước Cực Lạc.
Người đó mạng chung,
Sắc tướng như Phật.
Mọi thứ trang nghiêm,
Sanh trong nước báu,
Chóng được nghe pháp
Vĩnh viễn không lùi.
2. Trung phẩm:
Phật bảo A-Nan!
Nếu có chúng sanh,
Muốn sanh nước đó,
Dù không có được,
Tinh-tấn thiền-định,
Giữ trun giới kinh,
Làm mọi việc thiện.
Như là:
Một không sát sinh
Hai không trộm cắp,
Ba không dâm dục,
Bốn không nói dối,
Năm không nịnh hót,
Sáu không lời ác,
Bảy không hai lưỡi,
Tám không tham,
Chín không sân,
Mười không si.
Cứ như thế nầy:
Ngày đêm suy nghĩ,
Thế giới Cực Lạc,
Phật A Di Đà,
Thứ thứ công đức,
Loại loại trang nghiêm,
Chí tâm quy y,
Đãnh lễ cúng dường.
Người đó lâm chung,
Không sợ không hoảng,
Tâm không điên đảo,
Tức được vãng sanh,
Quốc độ Phật đó.
3. Hạ phẩm:
Nếu người nhiều việc,
Không thể ly gia,
Không tu trai giới,
Một lòng thanh tịnh,
Không giờ nhàn rỗi,
Đoan chánh thân tâm
Dứt dục quẳng lo.
Tinh tấn lòng từ,
Đừng có giận hờn,
Tật đố, không được
Tham sân, keo kiệt,
Không được trung hối,
Không được hồ nghi.
Hiếu thuận cha mẹ,
Hết long trung tín,
Tin lời kinh Phật:
Làm thiện được phước.
Phụng trì các pháp như vậy,
Không được thiếu sót,
Suy nghĩ tính toán.
Muốn được độ thoát,
Ngày đêm thường niệm,
Nguyện muốn vãng sanh,
Quốc độ thanh tịnh
Của Phật Di-Đà.
Mười ngày mười đêm,
Thậm chí, một ngày một đêm,
Chẳng hề ngưng dứt,
Thọ chung tất được,
Vãng sanh nước kia
Hành đạo Bồ Tát.
Được vãng sanh rồi,
Đắc A-duy-việt-trí,
Đều đủ sắc vàng,
Ba mươi hai tướng
Gánh vác việc Phật.
Muốn được làm Phật,
Ở cõi nước nào,
Tùy tâm sở nguyện,
Đều được nh ư ý.
Sớm chiều tinh-tấn,
Cầu đạo không nghỉ,
Chí hướng hội được,
Không mất sở nguyện,
A Nan! Đạo lý
Và lợi ích đó,
Vô lượng vô-số,
Không thể nghĩ bàn.
Không có đẳng cấp,
Vô biên thế giới,
Chư Phật Như Lai,
Đều cùng xưng tán
Phật Vô-Lượng Thọ,
Có đủ công đức.

Phẩm thứ 26:
Lễ cúng nghe pháp


Phật bảo A-Nan!
Mười phương thế giới,
Các chúng Bồ-Tát,
Muốn đi chiêm lễ,
Phật Vô Lượng Thọ
Thế giới Cực Lạc.
Mang theo hương hoa,
Cờ xí lọng báu,
Đi đến nơi Phật,
Cung kính cúng dường
Nghe kinh thọ pháp,
Tuyên nói rộng-rãi
Đạo đức giáo hóa,
Ca ngợi Phật độ,
Công đức trang nghiêm.
Bấy giờ, Thế Tôn
Dùng kệ nói rằng:
Các nước Phật phương Đông,
Số như cát sông Hằng,
Hằng-sa số Bồ Tát,
Đi lễ Vô Lượng Thọ.
Phương Nam, Tây, Bắc,
Và tứ duy thượng hạ,
Cũng đều như thế cả.
Đem hết tâm cung kính
Dâng cúng món trân diệu,
Sướng phát âm hòa nhã,
Ca ngợi Tối Thắng Tôn.
Đạt tới huệ thần thông.
Vào sâu cửa Phật pháp.
Nghe danh Phật thánh đức,
An ổn được lợi lớn,
Mọi thứ đem cúng dường,
Siêng tu không lười mõi.
Quán sát cõi thù thắng,
Vi diệu khó nghĩ bàn,
Công đức trang nghiêm khắp,
Các nước Phật khó sánh.
Người phát tâm vô thưọng,
Nguyện mau thành Bồ Đề.
Đúng lúc, Vô Lượng Tôn
Mặt tươi, nở miệng cười,
Phóng quang ra vô số,
Soi các nước mười phương,
Hồi quang vây nhiễu thân
Ba vòng vào đỉnh đầu.
Bồ-Tát thấy hào quang,
Chứng ngay vị bất-thối.
Thời tất cả hội chúng,
Hoan hỉ chúc mừng nhau.
Tiếng Phật như sấm động,
Tám âm thanh vang dội.
Chánh-sĩ mười phương lại,
Ta biết hết nguyện người.
Chí cầu cõi tịnh nghiêm,
Thọ ký quyết thành Phật.
Ai rõ tất cả pháp,
Như tiếng dội mộng huyễn.
Đầy đủ mọi diệu nguyện,
Thế giới Phật tất thành.
Biết cõi như bóng ảnh,
Thường phát tâm hoằng thệ.
Cứu cánh đạo Bồ-Tát
Đủ các cội công-đức,
Tu thắng hạnh Bồ Đề,
Thọ ký quyết thành Phật.
Thông suốt mọi pháp tánh,
Tất cả: Không, vô ngã.
Chuyên cầu Cõi Tnh độ
Cõi Phật nhứt định thành.
Nghe pháp, vui thực hành,
Dược tới chỗ thanh tịnh.
Tất nhiên Vô Lượng Tôn
Thọ ký thành Chánh-Giác.
Cõi thù thắng vô biên,
Lực thệ-nguyện Phật kia,
Nghe danh muốn vãng sanh,
Tự lên ngôi bất thoái.
Bồ-Tát tăng chí nguyện,
Nguyện nước mình không khác,
Nhớ rộng độ tất cả,
Đều phát tâm Bồ Đề.
Bỏ thân luân-hồi kia,
Đều khiến lên bờ Giác.
Phụng sự vạn ức Phật,
Di hóa độ các cõi,
Cung kính hoan hỉ đi,
Xong về nước An Dưỡng./..

Phẩm thứ 27:
Ca ngợi Phật đức

Phật bảo A-Nan:
Bồ tát nước đó,
Nhờ oai thần Phật
Trong khoảng bửa ăn,
Đi khắp mười phương,
Vô lượng cõi Tịnh,
Cúng dường chư Phật.
Hoa hương tràng phan,
Những đồ cúng dàng,
Vừa nghĩ liền đến,
Đều hiện trong tay,
Trân diệu đặc thù,
Thế gian chẳng có.
Hoa dâng cúng Phật,
Cùng chúng Bồ-Tát.
được rải trên không
Nhóm lại thành một.
Mặt hoa quay xuống,
Tròn đẹp chu biến,
Kết thành lọng hoa.
Trăm nghìn màu sáng,
mỗi màu một hương
Mùi hưong xông khắp.
Các lọng hoa nhỏ,
Đầy mươi do tuần,
Cứ thế chuyển bội,
Che khắp đầy cả
Đại thiên thế giới.
Tàn trước tàn sau,
Lần lượt biến mất.
Sau rốt nếu không
Còn rải hoa mới,
Hoa rải lần trước
không còn rơi nữa.
Ở giữa hư không,
hợp tấu nhạc tròi,
Âm nhạc vi diệu
Ca ngợi Phật đúc.
Trải qua khoảnh khắc
Trở về nước mình,
Cùng tụ họp nơi
Giảng đưòng bảy báu.
Phật Vô Lượng Thọ,
Tuyên dương diệu pháp,
Giáo pháp rộng lớn,
Không ai không vui,
Tâm giải, đạo đạt
Tức thời bốn phương,
Gió hương liền thổi,
Rung cây bảy báu,
Phát năm âm thanh,
Vô lượng diệu hoa.
Theo gió rải tung
Ra khắp bốn phía,
Tự nhiên cúng dường,
Như thế chẳng dứt.
Tất cả chư thiên,
Mỗi vị mang theo
Trăm nghìn hoa thơm,
Vạn loại kỷ nhạc,
Cúng dường Phật đó,
Cùng chư Bồ Tát,
Và chúng Thanh văn,
Trước sau tới lui,
khoái lạc tươi vui.
Bèn cùng Phật Vô Lượng Thọ,
Gia trì oai lực.
Và cũng đã từng
Cúng dường Như Lai,
Căn lành tưong tục,
Vì Không khuyết giảm,
Vì khéo tu tập,
Vì khéo nhiếp thủ,
Vì khéo thành tựu./.

Phẩm thứ 28:
Thần quang Bồ Tát

Phật bảo A-Nan:
"Trong nước Phật đó,
Các chúng Bồ Tát,
Đều có thiên nhãn,
Và thiên nhĩ thông,
Thấy được nghe được,
Tám phương, thượng hạ,
Quá khứ, hiện tại,
Cùng với vị lai.
Trời người cho đến
Mọi loài nhuyễn động,
Tâm ý thiện ác,
Miệng muốn nói gi,
Thời nào độ thoát,
Được đi vãng sanh,
Họ đều biết cả.
Lại nữa,
Trong nước Phật đó,
Các vị Thanh-văn,
Thân sáng một tầm,
Quang minh Bồ-Tát,
Chiếu trăm do tuần.
Có hai Bồ Tát,
Tối tôn bậc nhất,
Oai thần quang minh,
Soi chiếu rộng khắp
Đại-thiên thế giới’’.
A Nan bạch Phật:
‘‘Hai Ngài hiệu gì?’’
Phật dạy:
‘‘Một, Quán Thế Âm
Hai, Đại Thế Chí,
Ở cõi Ta-Bà,
Tu hạnh Bồ Tát,
Vãng sanh nước kia ,
Thường kề tả hữu
Phật A Di Đà.
Muốn đến mười phương
Vô lượng chỗ Phật, Tùy tâm mà đến.
Hiện ở Ta-Bà,
Làm đại lợi lạc.
Ngay trong thế gian
Có người thiện nam
Hoặc người thiện nữ,
Gặp nạn hoảng sợ,
Chỉ cần quy mạng,
Quán Âm Bồ Tát,
Tất được giải thoát’’./.

Phẩm thứ 29:
Nguyện lực Rộng sâu

Phật bảo A-Nan:
‘’Trong nưóc Phật đó,
Tất cả Bồ Tát,
Hiện tại, vi lai,
Đều là cứu cánh,
Nhất sanh bổ xứ.
Chỉ trừ đại nguyện,
Vào chốn sanh tử,
Làm sư tử hống,
Để độ quần sanh.
Mang áo giáp trận,
Để làm công đức hoằng thệ,
Mà tự trang nghiêm.
Tuy sanh thế giới
Năm trược đời ác,
Thị hiện giống họ,
Thẳng tới làm Phật,
Chẳng thọ ác thú,
Các xứ sanh vào,
Thường biết túc mạng.
Phật Vô Lượng Thọ,
Ý muốn độ thoát
Mọi loài chúng sanh
Mười phương thế giới.
Vãng sanh về đó,
Đắc đạo Nê-hoàn,
Đặng làm Bồ-Tát.
Khi thành Phật rồi,
Lại đi giáo hóa,
Thọ ký thành Phật
Cho chúng sanh khác.
Như thế chuyển triển,
Không thể tính đếm.
Mười phương thế giới,
Thanh Văn, Bồ Tát,
Các loài chúng sanh
Sanh nước Phật đó,
Đắc Nê-hoàn đạo,
Gánh vác việc Phật,
Không số nào hơn.
Trong nước Phật đó,
Thường như một pháp,
Không làm tăng thêm.
Là bởi tại sao?
Ví như biển lớn.
Là vua của nước,
Muôn sông đổ về
Đều vào biển cả.
Như vậy nước biển
Có tăng giảm không?
Tám phương thượng hạ,
Cõi Phật vô số,
Nước Phật Di-Đà,
Rộng lớn mãi mãi,
Sáng tốt khoái lạc,
Hết sức thù thắng.
Thời kỳ Bồ-Tát,
Cầu đạo sở nguyện,
Tích lũy công đức.
Phật Vô Lượng Thọ,
Ân đức bố-thí,
Tám phương thưọng hạ
Vô cùng vô cực,
Rộng sâu vô-lượng,
Không lời nào hơn’’./.

Phẩm thứ 30:
Bồ Tát tu trì

Phật bảo A-Nan:
Trong Phật-sát đó,
Tất cả Bồ Tát,
Thiền định, trí tuệ,
Thần thông, oai đức,
Chẳng không viên mãn.
Mật tạng chư Phật,
Rốt ráo liễu thông.
Điều phục các căn,
Thân tâm nhu nhuyễn.
Vào sâu chánh tuệ
Không còn trở lại
Tàn dư tập khí.
Theo Phật mà làm,
Bảy phần giác chi,
Cùng tám thánh đạo.
Tu hành ngũ nhãn,
Soi thấu chân tướng,
Suốt thông phong tục.
Nhục nhãn trong suốt,
Hay khéo chọn lọc.
Thiên nhãn quan sát,
Thông đạt các cõi.
Pháp nhãn thanh tịnh
Tuệ nhãn kiến chân,
Thấy rõ chân lý.
Phật nhãn đầy đủ,
Giác ngộ pháp tánh.
Biện tài tổng trì,
Tự tại vô ngại.
Khéo giải thế gian,
Vô biên phương tiện,
Lời hợp chân lý,
Sâu trong nghĩa vị.
Độ các chúng sanh,
Diễn thuyết chánh pháp:
Vô tướng vô vi,
Vô phược, vô thoát,
Không có phân biệt,
Xa rời điên đảo,
Tuy có thọ dụng,
Mà không nhiếp thủ.
Đi khắp cõi Phật ,
Không thích không chán,
Cũng không mong cầu.
Chẳng nghĩ mong cầu
Cũng không ta ngườI,
Nghĩ đến oán thù.
Là bởi tại sao?
Các Bồ Tát đó,
Đối với chúng sanh,
Đem lòng từ lớn,
Mà làm lợi ích.
Lìa bỏ tất cả chấp trước,
Thành tựu vô lượng công đức.
Dùng tuệ vô ngại,
Giải pháp Như Như
Khéo biết Tập Diệt,
Phương tiện âm thanh,
Chẳng ưa tiếng đờI,
Thích bàn chánh pháp.
Biết tất cả pháp
Thảy đều vắng lặng.
Sanh thân phiền não.
Tận dứt cả hai..
Ở trong Tam giới,
Cần tu bình-đẳng,
Rốt ráo Nhất thừa,
Đến tận bờ kia,
Quyết dứt lưới nghi,
Chứng vô-sở-đắc.
Dùng trí phương tiện,
Tăng trưởng liễu tri.
Từ đó về sau,
An trụ thần thông,
Đắc đạo Nhất thừa
Không nhờ kẻ khác./.`

    « Xem chương trước «      « Sách này có 6 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USDBẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 44.211.31.134 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi ... ...

Việt Nam (232 lượt xem) - Hoa Kỳ (69 lượt xem) - Australia (38 lượt xem) - Saudi Arabia (2 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - ... ...